Rólunk

Az egyesület

Az egyesület küldetése

A Metamorphoses Meseterápiás Egyesület a módszerben képzett meseterapeuták számára létrehozott szervezet.

Az Egyesület célja a módszert alkalmazó szakemberek összetartása, szakmai támogatása a mesékkel való munkában.

Az Egyesület szerepet vállal a közösségi mesemondás hagyományának felélesztésében és terjesztésében, valamint abban, hogy a mesék nevelésben, oktatásban és lelki segítségnyújtásban, gyógyításban  betöltött szerepét erősítse. Ennek érdekében Egyesületünk rendszeresen szervez szakmai napokat, konferenciákat, és meseterápiás csoportfoglalkozásokat, közös meséléseket.
(MeseTér, Mesék az Élethez, Mesék Éjszakája rendezvények)

Meseterapeutáink segítő szakemberek és pedagógusok, így a meseterápia egyik ága a nehéz élethelyzetekben, a lélek gyógyulásában támogat, másik iránya pedig a lelki egészségfejlődést támogatja a mesékkel. Egyesületünk ebben háttérként áll tagjai mögött, lehetőséget nyújtva a folyamatos szakmai fejlődésre, szakmai közösségi háló is egyben. Ezen kívül célunk szakmai ajánlásokkal segíteni a módszer dinamikusan fejlődését, tisztaságát és helyét megerősíteni a terápiás palettán.

Egy olyan közösség vagyunk, aki hisz a mesék közösségformáló erejében, abban, hogy a meséknek helye van mindennapjaikban. Azt gondoljuk, hogy az ősi történetekkel egy egész életút végigkísérhető, hogy a mesékben erőforrások, lehetőségek, új utak és időtlen bölcsességek rejlenek. Mindehhez segít hozzáférni a meseterápiás folyamat.

Aki nem hiszi, járjon utána...

Köztünk a helyed, ha:

  • Végzett metamorphoses meseterapeuta vagy
  • Dolgozol a módszerrel
  • Szeretnél fejlődni a módszerben, tudást megosztani
  • Részt venni az Egyesület tagok számára szervezett programjaiban
  • Szeretnéd, ha mesés programjaidat egyesületünk rendszeresen ajánlaná közösségi felületein
  • Szívesen részt veszel meseterápiás önkéntes programokon
  • Szükségét érzed szakmai támogatásnak, esetmegbeszélésnek, szupervíziónak
  • Egy aktív szakmai közösség tagja szeretnél lenni

A Metamorphoses Meseterápiás Egyesület története

  • A Metamorphoses Meseterápiás Egyesületet 2014. március 29-én Boldizsár Ildikó elnök és Luzsi Margó alelnök alapította meg. Ekkor 11 fő csatlakozott a kezdeményezéshez. Az első hivatalos közgyűlésünk 2014. június 5-én zajlott Balatonrendesen, ekkor került elfogadásra az Alapszabály. A Veszprémi Törvényszék 2014. augusztus 27-én jegyezte be az Egyesületet.

Az első év eredménye a havi rendszerességű szakmai találkozók szervezése volt, valamint első könyvünk, a Meseterápia a gyakorlatban megjelentetése. Ez a könyv – azontúl, hogy ismertté tette egyesületünket – megalapozta az egyesület pénzügyi helyzetét.

2015-ben egész napos szakmai napokat – Meta-műhelyeket – tartottunk (Luzsi Margó kezdeményezésére és vezetésével), és jelentősen növekedett taglétszámunk. Ekkor kötöttünk oktatási szerződést a Semmelweis Egyetemmel, ahol mindezidáig 25 alkalommal került elfogadásra akkreditációs kérelmünk. A kilencedik évfolyam 2021 novemberében fejezte be tanulmányait.

A 2016-os és 2017-es év legfontosabb törekvése az Egyesület stabilizálása volt. Belső szakmai napokat szerveztünk, igyekeztünk összehangolni a helyi metamorphoses-mesecsoportok működését, képzési lehetőséget nyújtottunk külső szervezetek számára is, és megkezdtük a meseterápia módszerének széles körű megismertetését. 2016-ban nyílt meg a Metamorphoses Meseterápiás Központ Balatonrendesen, ahol szakmai összejövetelek, nyári táborok és mesecsoportok szerveződtek.

A 2018-as év legnagyobb eseményei már az előző évek eredményeit tükrözték és országos, sőt határokon átívelő módon zajlottak. Megtartottuk első vándorgyűlésünket, lett egy saját Facebook-oldalunk – mindkettő Révész Renáta Liliána kezdeményezésére –, útjára indult a Mesék Éjszakája – Vaskor Gréta kezdeményezésére – , valamint a Mesék az Élethez program a Népmese Napjához kapcsolódóan, a pécsi Gombolyító Terápiás Műhely kezdeményezésére.

A 2019-es év az „első virágzás” éve volt. Májusban telt házzal megrendeztük a második szakmai konferenciánkat Budaörsön, amelyen előadókkal együtt 300-nál többen vettek részt. Júniusban másodjára megrendeztük a Mesék Éjszakáját, amelyen három ország több mint tizenhat helyszínén, több mint ötven mesemondó száznál is több meséje hangzott el élőszóban a világ mesekincséből. Év végére 174 tagunk lett. Ősztől a tagság részére elindítottunk egy havi rendszeres hírlevelet. Szeptember 30-án, a Mesék az Élethez program keretében több mint harminc helyszínen zajlottak élőszavas mesemondások, alkotó-fejlesztő meseterápiás foglalkozások, felnőtt mese-estek. Október 25-én megjelent egy újabb egyesületi kiadványunk: Mesék a csodakertről – az egyetlen Földért címmel a Magvető Kiadónál. A kötet hónapokig a sikerlisták élén szerepelt. Szintén októberben indítottunk fotópályázatot Sétáló Mesék címmel, Tátrai Vanda kezdeményezésére. Év végén útjára indult Meseláng-programunk is – Pechan Eszter kezdeményezésére –, amelyen első alkalommal negyven meseláng lobbant fel országszerte.
2019 során alakultak meg kutatócsoportjaink is: az Ökológiai, Pszichológiai, valamint a Kaleidoszkóp Kutatócsoport. Ugyanebben az évben kötöttünk együttműködést a Csalogány-otthonokkal, valamint a XV. kerületi László Gyula Általános Iskolával. Mindkét intézmény mélyen elköteleződött a metamorphoses-meseterápia felé, és gyakorlóterepet biztosít meseterapeutáink számára.

A 2020-21-es évben a pandémia miatt kissé visszaszorult a közösségi élet, de meseterapeutáink az online térben is rengeteg segítséget nyújtottak.

2021. októberében új vezetőség vette át az egyesület vezetését: Kreil Melinda elnök, Standovár Ágnes alelnök és dr. Sztanó Flóra titkár.

Dr. Boldizsár Ildikó örökös tiszteletbeli elnökként, Luzsi Margó pedig örökös tiszteletbeli alelnökként kíséri az egyesület további működését, szakmai munkáját.

Alapítók

boldizsar
Dr. Boldizsár Ildikó
4567346_b405c01980a796611b8c84b7befd4ca6_wm
Luzsi Margó

Az elnökség

kreil
Kreil Melinda
standovar2
Standovár Ágnes
sztano
Dr. Sztanó Flóra

A tagság

Rendes tagság

Az Egyesületnek tagja lehet minden olyan természetes személy, aki egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az alapszabályt, és rendszeresen fizeti a Közgyűlés által évente megállapított tagdíjat.

Ha szeretnél tag lenni, jelezd szándékodat a metamorphoseshu@gmail.com email címen!

Pártoló tagság

Pártoló tag az a természetes vagy jogi személy, aki az alapszabályban foglalt Egyesületi célokat elfogadja, kötelezi magát az Egyesület alapszabályának megtartására, pártoló tagként írásban felvételét kéri az Egyesületbe, és akit az Elnökség a pártoló tagok sorába felvesz.

Dokumentumok

A Metamorphoses Meseterápiás Egyesület Etikai Irányelvei
A Metamorphoses Meseterápiás Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya